Keurmeester valbeveiliging

certificaat

Sinds vrijdag 6 december 2019, mogen wij ons officieel keurmeester noemen van valbeveiligingsartikelen, waaronder harnassen en lijnen.

Tijdens het gebruik kunnen er omstandigheden voorkomen die de levensduur van een valbeveiliging aantasten. Het is daarom van groot belang om voor iedere in gebruik name de valbeveiliging te controleren op gebreken. De wetgever heeft bepaald dat P.B.M’s die vallen onder categorie 3, minimaal eenmaal per jaar een visuele inspectie moeten ondergaan, door een daarvoor bevoegd persoon. Doel van deze periodieke inspectie is, dat een daarvoor gecertificeerd persoon een gehele veiligheid check gaat uitvoeren op het PBM, deze controle wordt ten minstens 3 jaar bewaard. De inspecteur zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het niet ontvangen van belangrijke informatie en de daaruit voorkomende gevolgen.

%d bloggers liken dit: